Regulamin sklepu

Sklep internetowy mamaquilla.pl jest własnością firmy Bruno Majdowski Mama Quilla, Jerzego Popiełuszki 3/86, 01-786 Warszawa

Składanie zamówień

 1. Sklep mamaquilla.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
 2. Aby dokonać zakupów, należy wprowadzić swoje dane kontaktowe oraz adres dostawy lub zarejestrować się i przy każdym następnym zakupie zalogować przy pomocy ustanowionego hasła i loginu. Zakupy w sklepie internetowym www.mamaquilla.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 3. Dla realizacji zamówienia przez kuriera konieczne jest podanie: pełnego adresu dostawy i numeru telefonu, co umożliwi Sprzedającemu weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po złożeniu zamówienia Sprzedający w terminie 2 dni roboczych potwierdzi pocztą elektroniczną jego przyjęcie, dostępność zamówionego towaru, adres pod który towar ma być dostarczony oraz numer rachunku bankowego na który będzie dokonana przez Kupującego płatność.
 4. Klient, składając zamówienie, zawiera ze Sklepem umowę sprzedaży zamawianych towarów.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 6. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.
 7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na pisemne życzenie Klienta wystawiane są faktury VAT.
 8. Klient może dokonywać zmiany w zamówieniu do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mailowy pod adresem mamaquillapl@gmail.com.
 9. Modyfikacje w zamówieniach dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.
 10. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu www.mamaquilla.pl, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.
 11. Zamówienia w sklepie internetowym www.mamaquilla.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
 12. Nie będą realizowane zamówienia wzbudzające wątpliwości lub opatrzone nieprawidłowymi danymi adresowymi podanymi podczas rejestracji w przypadku braku możliwości potwierdzenia.

Czas i sposób realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia to okres, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówionych towarów do wysłania, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Standardowy czas realizacji zamówienia w sklepie mamaquilla.pl to 1-3 dni.
 2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost na adres wskazany przez Klienta, lub do wybranego Paczkomatu Inpost.
 3. Termin dostawy deklarowany przez firmę kurierską Inpost to 1-2 dni robocze.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 5. Koszt dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost wynoszą odpowiednio:
  a. minimum 14.69 zł z wysyłką do paczkomatu przy, przedpłacie na konto lub płatności za pomocą serwisu Przelewy24. – paczka mała, do 25kg
  b. minimum 17.01 zł z wysyłką pod wskazany adres, przy przedpłacie na konto lub płatności za pomocą serwisu Przelewy24. – kurier standard, do 1kg
 6. Przy zakupie towarów o wartości przekraczającej 200,00 zł brutto, Sprzedający dostarcza zamówiony towar na własny koszt.
 7. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników firmy kurierskiej.

Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu www.mamaquilla.pl są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Kupującego, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia różni się od ceny znajdującej się w sklepie internetowym, Kupujący ma prawo do rezygnacji z zamówienia.

Reklamacje i gwarancje

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady, może wysłać reklamację wraz z uzasadnieniem na adres mamaquillapl@gmail.com. Reklamację wraz z zamówionym towarem należy przesłać na adres: Mama Quilla, ks. Jerzego Popiełuszki 3/86, 01-786 Warszawa. Do przesyłki należy również dołączyć dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 3. Niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia lub braków jest sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku widocznych uszkodzeń należy odebrać przesyłkę sporządzając protokół szkody potwierdzony pisemnie przez kuriera lub odmówić przyjęcia paczki. Reklamacje dotyczące dostaw należy kierować do Sklepu (tel. 500 162 819) w dniu dostawy.
 4. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. z 2000 r., nr 22 poz. 217) w sklepie internetowym mamaquilla.pl. można dokonać zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania i musi być zwrócony w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu wraz z paragonem lub fakturą. Towar niespełniający powyższych warunków nie nie zostanie przyjęty.
 2. W razie zwrotu towaru Kupujący ponosi koszty przesyłki do i od Kupującego.
 3. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi drogą przelewu przez Bruno Majdowski Mama Quilla na wskazane przez Zamawiającego konto w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Bruno Majdowski Mama Quilla, której własnością jest sklep internetowy www.mamaquilla.pl.
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.mamaquilla.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2022r.